G-M5MZ2MTMP2 2020 MR-møde nr. 4 19.05.2020.docx | Horne og Asdal Pastorat