G-M5MZ2MTMP2 2020 MR-møde nr. 8 20.10.2020.docx | Horne og Asdal Pastorat